Webscherm Sap PARTNERSCHAPPEN

Partnerschappen

 

Visie, optimisme en lef zie ik graag terug bij de partners waar ik mee samenwerk. Voedsel, kleding en gezondheid zijn mijn favoriete thema’s. Uit persoonlijke interesse, maar ook uit ongenoegen over de vele onverantwoorde producten die nog steeds in de winkel liggen. Ik wil dat we dit nu eens goed gaan regelen.

 

 Arkin, Voorzitter Raad van Toezicht

Camunico, Partner

 Fairfood International, Voorzitter Raad van Toezicht

KPMG, Commissaris

KPN, Commissaris

Nationaal Groenfonds, Bestuur en Fondsenbeheer    

  Nederland

Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur, onafhankelijke

  roulerend voorzitter

 Nederlandse Kledingsector, Ambassadeur en voormalig  

  Programmamanager Verduurzaming ism MVO Nederland

NPHF, Federatie voor Gezondheid, Voorzitter Bestuur

• Tijdelijke adviescommissie vraagfinanciering middelbaar

  beroepsonderwijs, Voorzitter

VMBO on stage, Ambassadeur